دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پيشنهادات همكاران مرکز


کد رهگیرى این فرم: P293-F288-U0-N229660          
[ چاپ فرم ]
::
همكار محترم درصورتي كه پيشنهاد شما پس از طرح در كميته پيشنهادات،كه بصورت فصلي برگزار ميگردد، اجرائي شود و منجر به بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات در بيمارستان گردد، به تشخيص كميته مورد تشويق قرار خواهيد گرفت.
:: پيشنهادات همكاران مرکز

نام
نام خانوادگی
شغل
آدرس پست الکترونیک
شماره تلفن
حیطه پیشنهاد:
درصد صرفه جوئي يا ارتقاء مدنظر با اجراي پيشنهاد
پیشنهاد يا روش اجرا
برای مراجعه آتی و ویرایش مجدد فرم می توانید رمز عبور مورد نظر خود را در کادر زیر وارد کنید. لطفا تنها از حروف و اعداد انگلیسی استفاده کنید.
رمز عبور ویرایش فرم