دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دکترمحمدجوادفاطمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۸ | 

بسمه تعالی

تخصص:  فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

دانشیار- عضوهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیلات: پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1368-1361

فارغ التحصیل 1368

جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران  1374-1370

فارغ التحصیل 1374  رتبه اول برد جراحی عمومی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1379-1376

فارغ التحصیل 1379

فعالیت حرفه ای و اجرایی:

1- 1368 لغایت 1370            رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسیر کرمان

2- 1368 لغایت 1370             رئیس مرکز بهداشت شهرستان بردسیر- کرمان

3- 1374 لغایت 1376            معاون آموزشی بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان کرمان

4- 1374 لغایت1376             عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان بعنوان جراحی عمومی

5- 1379 لغایت  0 138             عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان- کرمان بعنوان فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی

6- 1383 لغایت   ادامه دارد عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقاله ها:

متاز تازکتومی کبد» مجله نبض» سال 1375 شماره 36

یک آلگوریتم برای درمان الیگوری بعد از جراحی» نشریه جراحی ایران سال 1377 شماره 5

کیست هیداتید پانکراس » طب جنوب» سال 1378 شماره 2

زخمهای  با گلوله  بالستیک» مجله پزشکی قانونی » سال 1378 شماره 3

میکروارگانیزمهای زخم سوختگی و آنتی بیوگرام در بخش سوختگی کرمان» مجله نبض» سال 1379» شماره 11

بازسازی ضایعات نسج نرم در اندان تحتانی » مجله علمی و پژوهشی دانشگاه اصفهان » سال 1383 شماره 8

بازسازی زخمهای وسیع ناحیه پیرینه و آلت تناسلی با فلپ  جزیره ای گراسیلیس » مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان » سال 1384 شماره 3

فلج ویروس عصب رادیال » مجله علمی جراحی استخوان و مفاصل ایران» سال 1384 شماره13

بی اختیاری مدفوع ناشی از اسکار اطراف مقعد » مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان» 1385 شماره 41

شیوع صدمه ناخن در بیماران با ترومای دست و دفورمیتی ناشی از آن» نشریه جراحی ایران» 1385» شماره 14

بررسی حس فلپ ساعد قبل و بعد از انتقال برای بازسازی شست دست» ژورنال جراحی پلاستیک و ترمیمی زیبایی » سال 1386 شماره 60 » Journal& plastic , reconstructive and Aesthetic        surgery ,2007,60 وش جدید در درمان جراحی فلج عصب فاشیال » موافقت شده برای چاپ در مجله

Aanals of plastic surgery

کتاب: 

تازه های جراحی بینی

نویسندگان دکتر کاظمی » دکتر فاطمی» دکتر راستی

سخرانی در سمینارهای داخلی:

تأثیر پانسمان در میزان عفونت زخم » کنگره جراحان» اصفهان 1377

بررسی بیماران با سرطان  پوست مراجعه کننده به بیمارستان حضرت فاطمه (س) » کنگره جامعه جراحان تهران 1378

پیوند پا » سمینار بیماریها و ضایعات اندام تحتانی » دانشگاه علوم پزشکی ایران » 1379

زخمهای وسیع اندام تحتانی » کنگره   سالیانه ارتوپدی» دانشگاه تهران» 1381

فلپ آزاد کراس پا » سمینار انجمن جراجی پلاستیک و ترمیمی » تهران 1381

پیوند انگشت » سمینار انجمن جراحی و پلاستیک و ترمیمی » تهران 1381

بازسازی پرینه و آلت تناسلی» کنگره   اورولوژی  تهران» سال 1382

بازسازی اندام تحتانی با فلپ های آزاد » کنگره جامع جراحان تهران » سال 1382

نتایج پیوند انگشت در منطقه 1و2 دست » کنگره ارتوپدی  » دانشگاه تهران سال 1381

  ترومبو را در درمان  عمقی و ترومبو آمپولی ناشی از آن در بیماران جراحی پلاستیک» کنگره جامعه جراحان » تهران» سال 1383

بررسی صدمات ناخن و دفورمیتی آن در اثر تروما » کنگره جامعه جراحان » تهران 1383

فلپ رادیال دارای حس برای بازسازی دست » کنگره جامعه جراحان» تهران 1385

فلپ های موضعی و منطقه ای در بازسازی دست » کنگره جامعه جراحان » تهران» 1386

سوختگی دست » کنگره جراحان دست » دانشگاه علوم پزشکی همدان 1386

ترمیم و گرافت عصب در اندام فوقانی » کنفرانس جراحی دست » کرمانشاه 1386

روش جدید در درمان فلج عصب فاشیال » کنگره جامعه جراحان» تهران 1386

شرکت یا سخنرانی در کنگره بین الملی:

دوره کرانیوفاشیال در سوئیس» دسامبر 1380

روش جدیددر پیوند انگشت » کنگره جراحی میکروسکوپی » تایوان 1381

فلپ آزاد کراس فوت » کنگره جراحی میکروسکوپی » تایوان 1381

طویل کردن عصب در اندام فوقانی و تحتانی » کنگره جراحی دست مجارستان 1384

دست بعنوان یک زبان جهانی » کنگره جراحی دست مجارستان 1384


دفعات مشاهده: 774 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر