دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 60 | تعداد کل بازدید های مطالب: 5,241 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ -

تورمجازی

img_yw_news
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ -

واحدهای مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

طرح های عمرانی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

دکترحمیدکریمی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

دکترکامران اسعدی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

دکترعباس کاظمی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

دکترفرهادحافظی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

دکتریوسف شفائی خانقاه

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

دکترمحمدرضاآخوندی نسب

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

دکتراسماعیل حسنی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

دکترمحمدجوادفاطمی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

دکترسیدابوالحسن امامی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

دکترحسین اکبری

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

دکتر نوراحمدلطیفی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

تاریخچه مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

مدارک موردنیاز

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

پذیرش بیماران خارجی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

امکانات رفاهی سوئیت ها

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

ویژگی های بخش

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

گردشگری سلامت

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

کاردرمانی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

فیزیوتراپی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

لیزر

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

گفتاردرمانی

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

روانشناسی بالینی

صفحه 1 از 3    
قبلی
1