دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش بخش های بیمارستان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 7 | تعداد کل بازدید های مطالب: 23,266 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

CSSD

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

بخش مهر

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

بخش بهار

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

بخش یاس

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

ICU

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

اورژانس

img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ -

اتاق عمل