مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)-  سیستم نوبت دهی
سیستم نوبت دهی حضوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
مراجعین محترم سیاست مرکز براین است تا شما در کوتاه ترین زمان ممکن وبراحتی بتوانید برای مراجعه به کلنیک فوق تخصصی از پزشک مد نظر خود نوبت دریافت نمائید.لذا توصیه میگردد ابتدا به سه روش غیر حضوری(استفاده از روشهای :تلفنی ، اینترنتی ، و استفاده از app اندروید) که برای شما فراهم گردیده است نوبت خود رادریافت نمائید.در غیر اینصورت در صورت لزوم با مراجعه  حضوری نوبت خود را از سیستم دریافت نمائید.به همراه داشتن کد ملی در زمان گرفتن نوبت الزامی می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س):
http://iums.ac.ir/find.php?item=45.31135.54405.fa
برگشت به اصل مطلب