مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)-  سیستم نوبت دهی
سیستم نوبت دهی تلفنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
شماره های نوبت دهی تلفنی مرکزآموزشی ودرمانی فوق تخصصی حضرت فاطمه (س) 88108127 ، 88108128 ، 88708415 و 88708416 می باشد که شمابصورت شبانه روزی می توانید با استفاده از آن نوبت خودرادریافت نمائید . بعد از تماس و ورود کد ملی و شماره تلفن همراه بیمار  نوبت را اخذ و پیامکی حاوی تاید نوبت گرفته شده برای شما ارسال می گردد.شما می بایست در ساعت و تاریخ اعلام شده مراجعه نماید. در زمان گرفتن نوبت به نام پزشک و تخصص مورد نیاز خود حتما توجه فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س):
http://iums.ac.ir/find.php?item=45.31135.54406.fa
برگشت به اصل مطلب