مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)- اخبارمرکز
برگزاری کلاس آموزشی هپاتیت و التور در مورخ 96/06/05 درسالن آموزش بیمارستان توسط خانم شیخی زاده سوپروایزر کنترل عفونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۵ | 
برگزاری کلاس آموزشی هپاتیت و التور در مورخ 96/06/05 درسالن آموزش بیمارستان توسط خانم شیخی زاده سوپروایزر کنترل عفونت
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س):
http://iums.ac.ir/find.php?item=45.32177.54101.fa
برگشت به اصل مطلب