مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)- درباره ما
اتاق عمل الکتیو

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۹ | 

اتاق عمل الکتیو

رئیس اتاق عمل : دکتر زمان

مسئول اتاق عمل :فاطمه فرجی

موقعیت مکانی : طبقه چهارم

اتاق عمل الکتیو ارائه دهنده انواع اعمال جراحی ترمیمی , فک و صورت ,سوختگی ,دست و زیبایی می باشد که دارای پنج اتاق فعال و

یک اتاق سرپایی می باشد.از وجود پزشکان حاذق و کادری مجرب و متبحر بهره می گیرد.ابزار و تجهیزات مدرن و بر اساس آخرین

 استانداردها در اتاق عمل استفاده می گردد.برنامه اتاق عمل جهت اساتید جراحی به این شرح می باشد:

روزهای شنبه :دکتر لطیفی – دکتر حسنی – دکتر کریمی – دکتر آخوندی نسب – دکتر فرقانی   

روزهای یکشنبه : دکتر امامی – دکتر کاظمی – دکتر اکبری –دکتر اسعدی – دکتر فرقانی

روزهای دوشنبه : دکتر حافظی – دکتر فاطمی – دکتر عمرانی –دکتر شفایی

روزهای سه شنبه : دکتر امامی – دکتر لطیفی – دکتر کاظمی –دکتر فاطمی – دکتر اکبری

روزهای چهارشنبه : دکتر حسنی – دکتر حافظی – دکتر اسعدی –دکتر آخوندی نسب –دکتر شفایی

روزهای پنج شنبه : اعمال جراحی زیبایی

اساتید بیهوشی اتاق عمل الکتیو دکتر نوری زاد ,دکتر زمان و دکتر صیام دوست می باشند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س):
http://iums.ac.ir/find.php?item=45.32196.53263.fa
برگشت به اصل مطلب