دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • بخش های بیمارستان
 • کلنیک ویژه فوق تخصصی
 • بیماران بین الملل
 • سیستم نوبت دهی
 • صدای مشتری
 • درباره ما
 • ويژه همكاران

دکتر نوراحمدلطیفی

 | تاریخ ارسال: 1396/8/8 | 

 مشخصات فردی:

نام ونام خانوادگی :   نوراحمد لطیفی
تاریخ تولد: 1330/10/1
آدرس ایمیل:dr.noorahmadlatifi@gmail.com
 

سوابق تحصیلی :
 
 • 1368-1365 دوره فوق تخصص  پلاستیک و ترمیمی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • 1365-1362 دوره جراحی عمومی – دانشگاه  علوم پزشکی ایران
 • 1360- 1349 دوره پزشکی عمومی – دانشگاه علوم پزشکی اهواز

سوابق استخدامی:

 • دانشیار گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک در مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه(س)
 • رئیس بخش جراحی جنرال  پلاستیک مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه(س)
 • عضو برد فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی
 • معاون گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک در مرکز آموزشی و درمانی حضرت  فاطمه(س) از
                           از ابتدای سال 86
 • 1384-1386  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • 1384-1376 دانشیار بخش جراحی و فوق تخصص جراحی پلاستیک
 • 1376-1375قائم مقام ریاست دانشگاه در  شورای  دانشگاه
 • 1375-1374 رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • 1374-1370 معاون  آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و  سرپرست دانشکده پزشکی
 • 1370-1369 معاون درمان دانشگاه و سرپرست دانشکده پزشکی
 • 1369-1368 قائم مقام آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • 1360 مدیر کل شورایعالی پزشکی
 • 1362-1360 معاون برنامه ریزی و امور مجلس وزارت  بهداری

 
 
ایجاد مراکز جدید :
 1. فعال نمودن مرکز کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی ایران  1373
 2. راه اندازی مجتمع آموزشی و درمانی رسول اکرم (ص)  1370
 3. راه اندازی مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران 1370
 4. کمک به راه اندازی مرکز علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1371
 5. هدایت و کمک در تاسیس رشته های متعدد تخصصی و فوق تخصصی تحصیلات تکمیلی
 
 
مقالات :
1- Acute Electrical ingury,a systematic review.Journal of Acute Disease.Accepted for publication on 2016-10-08.
2-Why burn patientsare referred?BURNS journal ,12 September 2016
3-  Economical Burden of  Burn injuries in a developing country. Journal of  Burn Care & Research, Accepted for publication on 2016.
4-  Frequency of Blindness Due to Zygomatic Fracture in Hazrat Fatemeh Hospital. Surgical Science,2014,5,542-547.
5-  The Boady Image Dissatisfaction and Psychological Symptoms among Invasive and Minimally Invasive Aesthetic Surgery Patients.World Journal of Plastic Surgery, 2016,Vol.5,No.2,May 2016.
6-  In vitro Evaluation of Gadolinium-Silica Mesoporous Nanoparticles-Monoclonal Antibody:Potential Nanoprobe for Prostate Cancer Cell Imaging, Current Molecular Imaging, Volume 4, Number 1, April 2015.
7-  Spiritual Care at the End Of  Life in The Islamic Contex,A Systematic Review. Iranian Journal of  Cancer Prevention, Vol 1, No 2,April 2008.
8-  The mitochondrial K-ATP channel opener,diazoxide,protects brain against ischemia- reperfusion injury in The rat. Pak J Med Sci  2007 Vol.23 No.5   741-746
 9-  Effect of glucose oxidase on decolorization efficiency of crystal violet by Phanerochaete chrysosporium cultures. Biocatalysis and Biotransformation -14-Dec-2016
 10- Evaluation of motor neuron differentiation potential of human umbilical cord blood- derived mesenchymal stem cells, in vitro. Journal of Chemical Neuroanatomy, 31 January 2017
11- Correlation of occurrence of infection in burn patients. Annals of Burns and Fire Disasters2017
 12-  Unilateral Buccinator Flap for Lengthening of Short Palate. The Journal of Craniofacial Surgery 2018
13- Acceleration of bone regeneration in bioactive glass/gelatin composite scaffolds seeded with bone marrow derived mesenchymal stem cells over-expressing bone morphogenetic protein-7 
14-  Effects of  Fasting During Ramadan on Blood Pressure and Blood Biochemistry.Medical Journal of the Islamic Republic of Iran
15-  Introduction Of a new  modified eyebrow and ear reconstruction procedure. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran.Volume 9,Number 2
 
16- آنتی بیوتیکها و واکنشهای هایپرمتابولیکی تهران  مجله دارو و درمان- سال یازدهم- شماره 123- فروردین 1373 صفحه 58-62
17- گزارش 5 بیمار دچار صاعقه تهران-مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران – شماره 3- 1373
18- بازسازی یک مرحله ای لاله گوش- مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران- سال اول – شماره 4- زمستان 1373
19- لب شکری یک عارضه جنگ-  مجله نبض - تهران – سال چهارم -شماره 8 -1374 صفحه 8
20- گزارش یک مورد سندرم شریان مزانتریک فوقانی-مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران – سال دوم – شماره 4 – زمستان1374
21- مواردی از انسداد حاد کولون در بیماران سوخته-مجله نبض - تهران- سال چهارم – شماره 11- 1374 صفحه 24
22- بررسی عفونتهای باکتریایی در مرکز شهید مطهری-مجله نبض  - سال پنجم شماره مسلسل 55- فروردین 1375
23- باکتریهایی که در ایجاد سنگ مجاری ادراری دخالت دارند . مجله ارولوژی ایران – سال سوم شماره نهم و دهم بهار و تابستان 1375 صفحه 57
24- درگیر شدن عصب ایلئوهیپوگاستریک بعد از عمل ابدومینوپلاستی-مجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - دوره چهاردهم  تابستان 1375
 25-  دکتر مهدی دیلمی پور، دکتر حسین اکبری و دکتر نوراحمد لطیفی. روش نوین جراحی در درمان  رومبرگ   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی قزوین ،ص 72- 75 ، شماره2،تابستان1376.
 26-دکتر نوراحمد لطیفی و دکتر فضه الیاسی نیا. بررسی میزان شیوع شکستگی استخوان گونه در بیماران بستری شده در مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) تهران طی سالهای 1373 تا 1378.  مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، ص 413- 420، سال نهم، شماره 30، پائیز 1381.
 27-دکتر محمد اسماعیل حسنی، دکتر نور احمد لطیفی، دکتر محمد جلیلی منش.گزارش مورد نادر از شکافهای کرانیوفاشیال: همی نیزال پروبوسیس  نشریه جراحی ایران ، ص91-88شمارۀ سوم ، پائیز 1385
 28-دکتر نوراحمد لطیفی.خود کنترلی ابزار ارزشیابی اداره دانشگاه ها در هزاره سوم. مجله مرکز مطالعات و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، اسفند 1385، ص 18.
 29-دکتر محمد اسماعیل حسنی، دکتر سید کمال فروتن، دکتر نوراحمد لطیفی، دکتر هادی نمازی، دکتر سید جابر موسوی. مقایسۀ نتایج سه روش جراحی آرتروپلاستی در بیماران مبتلا به آنکیلوز مفصل تمپورومندیبولار: نشریۀ جراحی ایران ، ص 26-31 ، شماره 3 ، پاییز 1388
 30-نوراحمد لطیفی، محمدجواد فاطمی ، فرخ کامران خواجوی، شهرزاد تقوی، میرسپهر پدرام. مقایسه اثر آسپرین ، پلاویکس و ترکیب آنها در بقای فلپ پوستی تصادفی دررت ، مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران، ص 461 -466، شماره 8، آبان 1391.
 31-دکتر نوراحمد لطیفی ، دکتر محمد جواد فاطمی، دکتر فرزاد پرویزیان، دکتر بابک نیکومرام، میترا نیازی، توران باقری. بررسی اثر کرم آنژی پارس در افزایش خونرسانی فلپ های رندوم در موش صحرایی،نشریه جراحی ایران،ص 18 - 26، شماره 2، تابستان 1393.
 
32-نوراحمد لطیفی،نوید رضوانی،محمدجواد فاطمی،مجید نوریان،شیرین عراقی،توران باقری. تاثیر پلاسمای غنی شده با پلاکت و فیبرین غنی شده با پلاکت بر بقای پیوند پوستی در موش های صحرایی نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران،ص 767 -777.شماره11،بهمن 1394.

 
کتب :
 • مباحث کلیدی در پزشکی مبتنی بر مستندات و شواهد
 • تعلیم و تربیت در گروه پزشکی ناشر دانشگاه علوم پزشکی ایران 1373
 • مجموعه مقالات ناشر دانشگاه علوم پزشکی ایران 1373
 
 
 

دفعات مشاهده: 21175 بار   |   دفعات چاپ: 1314 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر