دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • بخش های بیمارستان
 • کلنیک ویژه فوق تخصصی
 • بیماران بین الملل
 • سیستم نوبت دهی
 • صدای مشتری
 • درباره ما
 • ويژه همكاران

دکترفرهادحافظی

 | تاریخ ارسال: 1396/8/8 | 
Curriculum Vitae

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی:                                       فرهاد حافظی
تاریخ تولد :                                                9/03/1332
وضعیت تاهل :                                            متاهل -  دارای 2  فرزند
آدرس مطب :                                              ایران ، تهران ، خیابان ظفر
پست  الکترونیک :                                       gmail.com fhafezi32@     
 
مدارک تحصیلی
دکترای پزشکی عمومی                
E.C.E.F.M.G.
بورد تخصصی جراحی عمومی
بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی
 
عضویت در مجامع علمی
عضو سازمان نظام پزشکی ایران
عضو جامعه جراحان ایران
عضو انجمن جراحان پلاستیک و ترمیمی ایران
عضو هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک به مدت 15 سال
عضو هیئت مدیره بیمارستان آراد
عضو هیئت تحریریه نشریه جراحی ایران
عضو جامعه جراحان آمریکا FACS
عضو انجمن جراحان زیبایی آمریکا ASAPS
عضو جامعه جراحان پلاستیک آمریکا  ASPS
کارشناس سازمان پزشکی قانونی ایران
داور نشریات بین المللی جراحی پلاستیک و ترمیمی
عضو هیئت تحریریه ژورنال Aesthetic Plastic Surgery  ارگان انجمن جراحان زیبایی بین المللی
عضو انجمن جراحان زیبایی بین المللیISAPS
عضو هیئت ممتحنین بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک ایران
 
 
 
سوابق تحصیلی ، استخدامی
 
اردیبهشت-خرداد 1350                               دیپلم دبیرستان
فارغ التحصیل از دبیرستان البرز سال در 1350
نفر بیستم کنکور سراسری
 
شهریور 1350- خرداد 1358                      دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز – ایران
فارغ التحصیل با معدل 3.42 از 4 و رتبه پنجم در کلاس از بین 73 نفر
 
تیر 1357                                             قبولی در امتحان  E.C.F.M.G. با نمره 81 از 100 
 
شهریور 1358- شهریور 1360                   خدمت نظام وظیفه
                                            افسرنیروی دریایی بیمارستان پایگاه خرمشهر، زمان جنگ
 
آبان 1360- آبان 1361                           مرکز بهداشت گیلان – ایران
پزشک عمومی
شرکت در جبهه جنگ ایلام
 
آذر 1361- آذر 1365                             دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رزیدنت جراحی عمومی به مدت 4سال
بورد جراحی عمومی در سال 1366
شرکت در جبهه های مختلف جنگ : مجنون ، والفجر ، فاو به عنوان رزیدنت جراحی
 
فروردین 1366- فروردین 1368               دانشگاه علوم پزشکی ایران
استادیار جراحی عمومی
شرکت در جبهه جنگ مرز در کردستان بانه به عنوان جراح
 
 
اردیبهشت 1368- شهریور 1371               کلینیک ام روزنبرگ، هایدن، سوئیس
بیمارستان کودکان، لندن، انگلستان
بیمارستان مونت ورنون، نورث وود، انگلستان
بیمارستان حضرت فاطمه، تهران، ایران
 
شهریور 1371                                     دانشگاه علوم پزشکی ایران
استادیار جراحی پلاستیک
 
مرداد 1374- خرداد 1384                       رئیس بخش جراحی پلاستیک و ترمیمی بیمارستان شهید مطهری
 
شهریور 1375- تا 1392                      عضو هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک، ترمیمی و زیبایی ایران
 
مرداد 1383 - شهریور 1389                  دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشیار جراحی پلاستیک و ترمیمی
 
شهریور 1389  تا کنون                          دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران
استاد جراحی پلاستیک و ترمیمی
 
Published Papers
 1. Hafezi F, Pegahmehr M, Nouhi
  A Single-stage aesthetic restoration of severely disfigured nose in burn injuries.
  Burn, 2002 Aug;28(5):512-8.
 2. Hafezi F, Boddouhi N., Nouhi A.H.
  Reconstruction Of The Burned Breast
  Annals of burn and fire disaster
  , Volume XV Number 3, September 2002 .
 3. Hafezi F, Nouhi AH.
  Abdominoplasty and seroma
  Ann Plast Surg. 2002 Jan;48(1):109-10.
 4. Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi A.
  Facial reconstruction using the visor scalp flap
  Burn, 2002 Nov;28(7):679-83.
 5. Hafezi F, Naghibzadeh B
  Prevention of Hanging Columella in Open Rhinoplasty
  Ann Otol Rhinol Laryngol. 2004 Oct;113(10):839-42.
 6. Hafezi F, Karimi H, Nouhi A.
  Aesthetic septorhinoplasty in the burned nose.
  Burns. 2005 Mar;31(2):223-9.
 7. Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi A.
  Management of the thick-skinned nose: A more effective approach.
  Ann Otol Rhinol Laryngol. 2006 Jun;115(6):444-9.
 8. Hafezi F, Nouhi A.
  Safe abdominoplasty with extensive liposuctioning.
  Ann Plast Surg. 2006 Aug;57(2):149-53.
 9. Pegahmehr M. Hafezi F,
  Silicone glue injector, a useful tool for tissue expansion
  Plastic reconstructive surgery, Plast Reconstr Surg. 2007 Jan;119(1):430-1
 10. Hafezi F, Naghibzadeh B, Pegahmehr M, Nouhi A.
   Use of overinflated tissue expanders in the surgical repair of head and neck scars.
   J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008 Aug 5.
 11. Momeni M, Hafezi F, Rahbar H, Karimi H
  Effects of silicone gel on burn scars.
  Burns. 2008 Jul 29.
 12. Pegahmehr M, Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi A.
  Multiple V-Y advancement flaps: a new method for axillary burn contracture release.
  Plast Reconstr Surg. 2008 Jul;122(1):44e-45e.
 13. Hafezi F, Naghibzadeh B,  Pegahmehr M, Boddouhi N, Nouhi A
   Extended Vertical Trapezius Fasciocutaneous Flap (Back Flap) in Face and Neck Burn Scar Reconstruction.
  Ann Plast Surg, 2008 Oct;61(4):441-6.
 14. Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi A, Yavari P.                                                                                                                                     Asymmetric facial growth and deviated nose: a new concept.                                                                                     Ann Plast Surg. 2010 Jan;64(1):47-51
 15. Hafezi F, Rad HE, Naghibzadeh B, Nouhi A, Naghibzadeh G.
  Actinidia deliciosa (kiwifruit), a new drug for enzymatic debridement of acute burn wounds.                             Burns. 2010 May;36(3):352-5. Epub 2009 Jul 17
 16. Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi A. 
  Applied Anatomy of Lower Lateral Cartilage, New finding
  Aesthetic Plast Surg. 2010 Apr;34(2):244-8. Epub 2010 Jan 28.
 17. Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi A, Naghibzadeh G.
  Eliminating Frown Lines with an Endoscopic Forehead Lift Procedure (Corrugator Muscle Disinsertion).
Aesthet Surg J. 2011 Sep;31(7):821-4. Epub 2011 Aug 8.
 
 1. Hafezi F, Naghibzadeh B Nouhi A Salimi A Naghibzadeh, G  Mousavi, S j
  Epidural anesthesia as a thrombo-embolic prophylaxis modality in plastic surgery

  Aesthet Surg J. 2011 Sep;31(7):821-4. Epub 2011 Aug 8.

 2. Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi A Rad HE, , Naghibzadeh G
  Acid burn violence in Iran
  Annals of burn and fire disaster(Accepted for publication)
 3. Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi AH, Naghibzadeh G.                                                              Anterior scoring approach for prominent ear anomaly: a modified Chongchet technique.        Arch Iran Med. 2013 Apr;16(4):225-8. doi: 013164/AIM.007.
 
 1.  Hafezi F, Naghibzadeh B, Ashtiani AK, Mousavi SJ, Nouhi AH, Naghibzadeh G.
Correction of Cleft Lip Nose Deformity With Rib Cartilage.
Aesthet Surg J. 2013 May 22.
 
 1. Hafezi F, Naghibzadeh B, Ashtiani AK, Guyuron B, Nouhi AH, Naghibzadeh G.                               Straight Septum, Crooked Nose, An Overlooked Concept                                                                        Aesthetic Plastic Surgery (Accepted for publication)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Book
        Physiotherapy for burned patients (Persian) 
     Shakooie M, Hafezi F, Iran University of medical sciences

 کتاب:
فیزیوتراپی در سوختگی
مینا شکویی ، فرهاد حافظی

Publications in Persian Medical Journals
مقالات چاب شده در نشریات مختلف داخلی
1. نشریه پژشکی و جامعه ، " ویژه سومین کنگره بین المللی جراحی های جمجمه و فک و صورت "
  کاربرد وزنه طلا جهت بسته شدن پلک ها در بیماران مبتلا به فلج عصب فاسیال 
  دکتر فرهاد حافظی
2.  نشریه جراحی ایران دوره نهم ، شماره 24سال 1380 جامع جراحان ایران
 گزارش 13مورد سروما در 86مورد ابدومینوپلاستی
 دکترفرهاد حافظی ودکترامیرحسین نوحی
3. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سال هشتم /شماره 26/ فوق العاده 1380,
استفاده از فلاپ پوست سر جهت بازسازی صورت درآقایان
دکترفرهاد حافظی ودکترامیرحسین نوحی
4 .ا نجمن جراحان درون بین فصلنامه خبری – آموزشی شماره ششم تابستان 1381سال دوم 48 صفحه
نتابج وکاربرد اندوسکوپ در لیفتینگ پیشانی
دکترفرهاد حافظی ودکترامیرحسین نوحی
5.  مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سال نهم / شماره 29 / تابستان 1381,
ترمیم سوختگی بینی در یک مرحله
دکترفرهاد حافظی – دکتر محمد پگاه مهر – دکتر امیر حسین نوحی
6.  مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سال دهم / شماره 38 / فوق العاده دو1382 ,
رینو پلاستی در بینی سوخته
  دکتر فرهاد حافظی – دکتر حمید کریمی – د کتر امیر حسین نوحی
7.  مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی  ایران  سال ششم ، شماره 22 صفحه 66 بهار 1382 
روش بازسازی نرمه گوش در لیفتینگ صورت
 دکتر فرهاد حافظی – دکتر امیرحسین نوحی
8.   مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران یازدهم/ شماره 44 / فوقالعاده دو 1383
ابدومینوپلاستی و لیپوساکشن وسیع و بدون خطر
دکتر فرهاد حافظی - دکتر امیرحسین نوحی
 
9. نشریه جراحی ایران، دوره 14، شماره 1، سال 1385
 بررسی لیفتینگ کم تهاجمی پیشانی
دکتر فـرهاد حافظی، دکتر بیـژن نقیب‌زاده، دکتر امیـرحسین نوحی
 
10. نشریه جراحی ایران، دوره 14، شماره 2، سال 1385
 ترمیم تخریب عفـونی بینی و بافت‌های اطراف دهان (نوما) در دوران کودکی
 دکتر فـرهاد حافظی، دکتر بیـژن نقیب‌زاده، دکتر امیـرحسین نوحی
11.نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دوره 30، شماره 4، سال 1385                                                 پوست ضخیم بینی،4 سال تجربه درمانی با روش پیشنهادی                                                                دکتر فرهاد حافظی ،دکتر بیژن نقیب زاده، دکتر امیرحسین نوحی
 12.مجله گوش، گلو، بینی وحنجره ایران, شماره 44، سال 1385
اثر استفاده از فیکساسیون ریجید(Rigid fixation)  در جلوگیری از انحراف یاتروژنیک تیغه بینی
 دکتر فـرهاد حافظی، دکتر بیـژن نقیب‌زاده، دکتر امیـرحسین نوحی
13. نشریه جراحی ایران, دوره 14، شماره 3، سال 1385
 فلپ های پیشرفته تلفیقی V-Y (V-M پلاستی)، روشی جدید برای آزاد سازی انقباضات و کانترکسیون ها در سوختگی زیر بغل
دکتر فـرهاد حافظی، دکتر بیـژن نقیب‌زاده، دکتر امیـرحسین نوحی
14. نشریه جراحی ایران، دوره 51، شماره 1، سال 6138
افزایش بیش از حد حجم دهندهای بافتی در اسکارهای صورت
دکتر فرهاد حافظی دکتر بیزن نقیب زاده - دکتر محمد پگاه مهر  دکتر امیرحسین نوحی
15. نشریه جراحی ایران، دوره 15، شماره 2، سال 1386                                                                                                                    ترمیم اسکار سوختگی در سر وگردن با استفاده از فلپ فاسیو کوتانه ذوزنقه ای                                                      دکتر فرهاد حافظی ،دکتر بیزن نقیب زاده  ، دکتر محمد پگاه مهر  ، دکترنصرت اله بدوحی ، دکتر امیرحسین نوحی
16. نشریه جراحی ایران، دوره 16، شماره 1، سال 1387
تأثیر ژل سیلیکون بر اسکار سوختگی: کارآزمایی بالینی آینده‌نگر،دو سویه کور (دارونما-کنترل)        دکترمهنوش مؤمنی، دکتر فرهاد حافظی ,دکترحسین رهبر، دکتر حمید کریمی، دکتر محمدرضا هادیان جزی
17. مجله سازمان نظام پزشکی ایران , دوره 26, شماره 3, پاییز 1387                                                                         عدم تشکیل مادرزادی یکطرفه بینی و مراحل بازسازی آن، گزارش یک مورد بسیار نادر                                          دکتر فـرهاد حافظی، دکتر بیـژن نقیب‌زاده، دکتر امیـرحسین نوحی
18. نشریه جراحی ایران، دوره 16، شماره 2، سال 1387                                                                                                                   ترمیم فتق کیسهای چربی با استفاده از فاسیای کپسولی پلک و پریوست لبه تحتانی اربیت                   دکتر عباس کاظمی آشتیانی, دکتر فرهاد حافظی, دکتر محمد جواد فاطمی
19.  نشریه جراحی ایران، دوره 16، شماره 3، سال 1387                                                                                                                    رشد نامتقارن چهره وانحراف بینی (مفهومی جدید)                                            
دکتر فرهاد حافظی,  دکتر بیزن نقیب زاده , دکتر محمد رضا هادیان,  دکتر امیرحسین نوحی , دکتر پروین یاوری
 
20. نشریه جراحی ایران، دوره 17، شماره 1، سال 1388                                                                                                                   تعیین اثرات ماکروسکوپیک کیوی بر التیام زخم در مدل حیوانی Rat ) پیدایش داروی جدید دردرمان زخمهای مزمن و عمیق(                                                                                                          دکتر فرهاد حافظی, دکتر حمیدعلمی راد , دکتر میرسپاس پدرام


21. نشریه جراحی ایران، دوره 17، شماره 2، سال 1388                                                                                                                مروری برجراحی بینی (راینوپلاستی) درایران
دکتر فرهاد حافظی,  دکتر کمال کوچک زاده,دکتر بیزن نقیب زاده

22. . نشریه جراحی ایران، دوره 17، شماره 4، سال 1389
ازبین بردن خطوط اخم به روش اندوسکوپیک ، جابجایی عضلات اخم ازمحل اتصال به استخوان,- تکنیک جدید
فرهاد حافظی، بیژن نقیب زاده،امیرحسین نوحی،مسعود صالحی,غزل نقیب زاده


23. نشریه جراحی ایران، دوره 18، شماره 4، سال 1389
بی حسی اپی دورال ، به عنوان پیشگیری ترومبوآمبولی درجراحی پلاستیک
فرهاد حافظی، بیژن نقیب زاده،علیرضا سلیمی, امیرحسین  نوحی، غزل نقیب زاده


24. نشریه جراحی ایران، دوره 19، شماره 2، سال 1390
بررسی پدیده اسیدپاشی در ایران
فرهاد حافظی، بیژن نقیب زاده،حمیدعلمی راد, امیرحسین نوحی،غزل نقیب زاده
 
25  نشریه جراحی ایران، دوره 20، شماره 4، سال
ترمیم دفورمیتی بینی در شکاف لب با استفاده از غضروف دنده
 فرهاد حافظی، بیژن نقیب زاده،عباس کاظمی امیرحسین  نوحی، غزل نقیب زاده
 
 
 
 
Meetings/Symposia, Scientific speeches and Presentations
 1. Tissue Expander, Another look to the reasons of failure
  Trauma symposium Zahedan University, 1991
 2. Palm Reconstruction using Reverse Radial Forearm Flap
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 1992
 3. Simple solution for difficult job, Twisted nose
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 1992
 4. New approach to cleft lip nose
  Craniomaxillofacial symposium. Spring 1993, Tehran
 5. Temporoparietal Fascia and platysma muscle as facial filler
  Annual symposium of Iranian college of surgeons April 1993
 6. Simple solution for difficult job. Twisted nose
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 1994
 7. Modifications for Inferior Pedicle Breast Reduction
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 1995
  Chair of plastic surgery section
 8. Abdominoplasty and Seroma
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 1996
 9. Refinements in Open Rhinoplasty
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 1998
 10. Facial burn reconstruction
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 1999
 11. Trapezius Fascio cutaneous Flap
  Presented In Burn Surgery symposium Ankara, Turkey December 2000
 12. Reconstruction Of The Burned Breast
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2000
 13. Anatomical Approach to Rhinoplasty. Pinch Nose Prevention In Rhinoplasty
  Plastic surgery symposium, Rome ,Italy September 20th, 2001
 14. Surgical Wound Care, Continues medical education lecture
  Iranian college of surgeons, December, 2002
 15. Prevention of Hanging Columella in Open Rhinoplasty
  Iranian college of surgeons, December, 2002
 16. Facial Rejuvenation, Problem Solving Panel
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2003
 17. Long and Short Term Effect of Fat and Botulinum Toxin Injections
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2003
   
 18. Face lift Panel Moderator
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2003
   
 19. Maxillofacial panel moderator
  Isfahan plastic surgery conference, winter 2004


 20. Biplane Rhinoplasty,
  Presented in Isfahan plastic surgery conference, winter 2004


 21. Face lift Panel member
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2004
   
 22. Abdominoplasty, Aggressive liposuctioning, New approach
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2004
   
 23. A new approach to bulky noses
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2004

 24. None invasive brow lift, personal technique
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2005
   
 25. Endoscopic brow lifting and corrugators resection
  Iranian Otolaryngology association, meeting, September 2005
   
 26. Nasal Destruction, Reconstructive Modalities                                                                              Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2006
   
 27. Exorbitism, Plastic Surgeon’s View                                                                                               Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2006
   
 28. Bariatric Surgery, Plastic Surgeon’s View                                                                                     Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2006
   
 29. Volumetric changes for facial aging ( scientific secretary)                                                                                     Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2006
   
 30. Trans conjunctival Blepharoplasty                                                                                       Blepharoplasty symposium, Iran University of Medical Sciences, June 2006
   
 31. New approach to septo rhinoplasty                                                                                                Iranian society of Ottolaryngology ,head and neck surgery, August 2007
   
 32. New approach to burn deformity reconstruction                                                                              Iran university of medical sciences, November 2008
   
 33. Auto spreader flap in rhinoplasty                                                                                                      Advance rhinoplast symposium, Iran society of plasti surgeons September 2008
   
 34. Asmmetric face and deviated nose                                                                                             Advance rhinoplast symposium, Iran society of plasti surgeons September 2008
   
 35. Panel Moderator “Rhinoplasty , plan and decision making”                                                                              Advance rhinoplast symposium, Iran society of plasti surgeons September 2008

 36. Aesthetic rhinoplasty panel
  Annual symposium on rhinoplasty Tehran University otolaryngology department, August 2009    

 37. Modern approach to rhinoplasty                                                                                                    Advance rhinoplasty symposium, Iran society of plastic surgeons November 2009
   
 38. New approach to short scar face lift
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011
   
 39. Prominent ear, Modified Chongchet technique
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011
   
 40. Cleft lip nose deformity, Modern approach
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011
   
 41. Round table, congenital ear deformity
  Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011

 42. Advances in Cleft lip Nose Deformity                                                                                             Iranian society of Rhinology, International meeting, October 2011

 43. Forehead Lift, Panel moderator                                                                                                       Iranian society of Rhinology, International meeting, October 2011

 44. Blepharoplasty, Panel member                                                                                                              Iranian society of Rhinology, International meeting, October 2011

 45. Face lift, panel member                                                                                                                            Iranian society of Rhinology, International meeting, October 2011

 46. Facial Fillers, Panel member                                                                                                          Iranian society of Rhinology, International meeting, October 2011
   
 47. 25 Years Practice & Research in Facial Burn Reconstruction
  Burn symposium, Burn research center, 2012

 48. Acid Violence in Iran                                                                                                                            Burn symposium, Burn research center, 2012
   
 49. Facial Rejuvenation, panel Moderator                                                                                                 Iran society of plastic surgeons February 2012
   
 50. Lateral Forehead Lift                                                                                                                                Iran society of plastic surgeons February 2012
   
 51. Modern Abdominoplasty                                                                                                                      Iran society of plastic surgeons February 2012
   
 52. New Approach to Cleft lip nose deformity                                                                                                                     Isfahan cleft meeting, Sept.2012

 53. Body contouring copmplications, Pannel moderator                                                                       Iran society of plastic surgeons February 2013
   
 54. Modern approach to face lift                                                                                                           Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2013
   
 55. Forehead lift, Panel moderator                                                                                                       Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2013
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 10382 بار   |   دفعات چاپ: 1143 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر