مرکز فوق تخصصی آموزشی،درمانی جراحی ترمیمی و پلاستیک حضرت فاطمه(س)- بیماران بین الملل
گردشگری سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۸ | 

گردشگری سلامت

به گردشگری که به منظور درمان یک بیماری یا عمل جراحی، تحت نظارت پزشکی در مراکز درمانی یا بیمارستانها ( به طور متوسط دو هفته) اطلاق می شود و ممکن است بیمار پس از آن برای دوره نقاهت نیاز به اقامت در چشمه های معدنی و استراحتگاهها و ... برای کمتر از یک سال داشته باشد. اقدامات درمانی شامل موارد زیر می گردد:

       سرپایی : کلیه خدمات پیشگیری، بررسی سلامت (check up)، تشخیصی، انجام امور پاراکلینیکی و درمان به بیماران در کمتر از ۶ساعت ارائه می شود.

       بستری: کلیه خدماتی که با بستری بیش از ۶ ساعت ارائه می شود.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز فوق تخصصی آموزشی،درمانی جراحی ترمیمی و پلاستیک حضرت فاطمه(س):
http://iums.ac.ir/find.php?item=45.33649.56940.fa
برگشت به اصل مطلب