اخبار و اطلاعیه ها
افتتاح مرکز رشد قمر مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
1402/03/08
افتتاح مرکز رشد قمر مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
مرکز رشد قمر مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) در تاریخ 1402/03/07 افتتاح شد
مانور اطفا حریق
1402/02/27
مانور اطفا حریق
برگزاری مانور اطفا حریق در مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
Template settings