نوبت دهی اینترنتی کلینیک
اخبار و اطلاعیه ها
ارزیابی آموزشی دوره فلوشیپ جراحی دست مرکز
1403/03/27
ارزیابی آموزشی دوره فلوشیپ جراحی دست مرکز
دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) جراحی دست مرکز توسط هیات ارزشیابی وزارتخانه مورد ارزیابی قرار گرفت.
برگزاری آموزش و مانور آتش نشانی
1403/02/24
برگزاری آموزش و مانور آتش نشانی
برگزاری مانور آتش نشانی در تاریخ 23 اردیبهشت ماه در مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
Template settings