نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف:

تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها

رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط

ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و امضای کلیه اسناد مربوط

نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبار داری در انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان تحت نظارت

Template settings