نوبت دهی اینترنتی کلینیک

 مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) در سال 1354 به نام بیمارستان نتردام دو فاطما تاسیس گردید و از سال 1355 با فعالیت بخش اورژانس و کلینیک های بیمارستان شروع بکار نمود. در سال 1356 بخشهای داخلی ،جراحی، اطفال و زنان راه اندازی شد.از سال 1360 این مرکز منحصراً به مرکز فوق تخصصی ترمیمی و جراحی پلاستیک ارتقا یافت و هم اکنون از قدیمی ترین و بزرگترین مراکز فوق تخصصی در ایران می باشد که سالانه بیش از 12000 نفر در آن بستری شده و تحت اعمال جراحی الکتیو و اورژانس قرار می گیرند.

 

Template settings