نوبت دهی اینترنتی کلینیک

در درمانگاه دست مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) به بیماران و مراجعان با مشکلاتی نظیر:

آسیب های عصب و تاندون دست، ناهنجاری های مادرزادی دست و .... خدمات  مورد نیاز ارائه می شود.

Template settings