اخبار و اطلاعیه ها
برگزاری جلسه کمیته اخلاق بالینی
1401/11/11
برگزاری جلسه کمیته اخلاق بالینی
جلسه کمیته اخلاق بالینی در تاریخ دهم بهمن ماه در مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) برگزار شد.
برگزاری جلسه هم اندیشی انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان حضرت فاطمه (س)
1401/09/14
برگزاری جلسه هم اندیشی انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان حضرت فاطمه (س)
دومین جلسه هم اندیشی انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان حضرت فاطمه (س) روز 5 شنبه 10 آذر برگزار شد.
Template settings