نوبت دهی اینترنتی کلینیک

در واحد دندانپزشکی مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) خدمات زیر ارائه می گردد:

  • مشاوره های جراحی و ترمیمی در بیماران مبتلا به شکاف لب و کام
  • کشیدن و پر کردن و عصب کشی دندان مراجعان

 

Template settings