نوبت دهی اینترنتی کلینیک

نام و نام خانوادگی:مهندس میترا یادگاری

سمت:مسئول روابط عمومی

مدرک:کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی 

 • هماهنگی با واحدها جهت تهیه ، تایید و انعکاس اخبار در سایت بیمارستان
 • هماهنگی و برگزاری مراسم در مناسبت های مختلف
 • تهیه عکس و فیلم از برنامه های مختلف بیمارستان و ارائه گزارش عملکرد
 • هماهنگی بازدید افراد و دستگاهها از واحدهای بیمارستان
 • تهیه پیش نویس بیانیه ها و اطلاعیه ها و پیام های تبریک و تسلیت
 •  جمع آوری انتقادات و پیشنهادات و چالش ها ی کارکنان و مراجعین و انتقال به ریاست مرکز
 •  تهیه برنامه عملیاتی فعالیت های روابط عمومی
 • تلاش در جهت استقرار روابط عمومی الکترونیک
 •  اطلاع رسانی مناسب موضوعات مورد نیاز کارکنان مرکز
 • انعکاس مستمر موفقیت ها ، دستاوردها و فعالیت های مرکز به مسئولین و رسانه ها تهیه ، تدوین و نظارت بر محتوا ی وب سایت مرکز
 •  تهیه لیستی از شماره تلفن همراه کارکنان برای ارسال پیامک
 •  بازدید مستمر از محیط های تحت پوشش مرکز
 •  ترویج فرهنگ اسلامی و اخلاق کاری
 • تهیه عکس و فیلم ازمراحل قبل ، حین و بعد از پروژه های عمرانی مرکز
Template settings