نوبت دهی اینترنتی کلینیک

در مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) خدمات زیر برای ترمیم پوست بیماران سوخته ارائه می شود:

  • آزادسازی چسبندگی های ناشی از سوختگی
  • گذاشتن تیشو جهت بازسازی پوست
  • گرفت پوستی

 

 

Template settings