نوبت دهی اینترنتی کلینیک

 

 

مسئول واحد فناوری اطلاعات : مهندس احمد حسن امرجی                                                                                                                                                              

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی                                     

تلفن : 88717272  داخلی 1500

کارشناس واحد فناوری اطلاعات : مهندس میترایادگاری                                                                                                                                                              

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی                                      

تلفن : 88717272  داخلی 1501

شرح وظایف :

 

- شناخت کافی از سیستم های عامل مرکز به منظور نصب و راه اندازی، عیب یابی و پشتیبانی سخت افزاری

- نصب و راه اندازی، نگهداری پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه ها و دستگاه های جانبی

- نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش توانایی های سخت افزاری و راه اندازی آنها

- همکاری با کارشناسان شبکه و سیستم های پایه و برنامه ریزان سیستم در زمینه نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز

- برآورد، تهیه و تنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز به منظور پشتیبانی سخت افزار های موجود و انطباق قطعات خریداری شده با مشخصات فنی مورد نظر

- مطالعه و تحقیق و تهیه گزارش در زمینه های فن آوری سخت افزاری و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور ارتقای سطح کیفی سخت افزار های مرکز

- بهینه سازی و جمع نمودن رایانه ها بر حسب نیاز مرکز

- تهیه و تدوین دستورالعمل های لازم در زمینه بهره برداری و نگهداری سخت افزار ها به منظور حصول بهترین بازدهی

- همکاری در تدوین برنامه های آموزشی و ارایه آموزش های لازم به کارکنان مربوط

- مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارایه نظرات مشورتی به مقام های مافوق

- مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها و روش های موجود و ارایه پیشنهادات طرح های اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی

- مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارایه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات

-انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرح های جامع انفورماتیک و ارایه نتایج به مقام های بالاتر

-امکان سنجی و طراحی نقشه شبکه های رایانه های مورد نیاز باتوجه به تعداد کاربران، حجم داده و نقاط اتصال

- اجرای عملیات پیاده سازی و کابل کشی شبکه های داخلی

- نصب و راه اندازی رایانه خادم و تنظیمات مربوط

- نصب و راه اندازی ایستگاه های کاری و تنظیمات مربوط

نظارت برجریان آماده سازی و راه اندازی دستگاه های اصلی و پیرامونی و کنترولرهای مربوطه و ایجاد هماهنگی کامل در کلیه امور عملیاتی واحد

- کنترل و مدیریت کاربران شبکه و تعریف سطوح دسترسی هر یک از ایستگاه های کاری

- جمع آوری، مطالعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی به منظور دستیابی به روش های کارآمد و استفاده از آنها در واحد مربوط

- انجام عملیات پشتیبان گیری از پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای مربوط با رایانه خادم

- همکاری در تهیه و تنظیم برنامه کار واحد خدمات رایانه ای و مشارکت تهیه برنامه زمانی

- عیب یاب و رفع خط در بستر شبکه ارتباطی

- مشارکت در سمینارهای تخصصی و مطالعه پیشرفت های علمی و فنی مربوط به شبکه های رایانه ای

-تنظیم گزارش های ادواری از وضعیت شبکه و عملیات کاربران مربوط

شرح وظایف:

شناخت کافی از سیستم های عامل مرکز به منظور نصب و راه اندازی، عیب یابی و پشتیبانی سخت افزاری

- نصب و راه اندازی، نگهداری پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه ها و دستگاه های جانبی

- نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش توانایی های سخت افزاری و راه اندازی آنها

- بهینه سازی و جمع نمودن رایانه ها بر حسب نیاز مرکز

- اجرای عملیات پیاده سازی و کابل کشی شبکه های داخلی

- نصب و راه اندازی رایانه خادم و تنظیمات مربوط

- نصب و راه اندازی ایستگاه های کاری و تنظیمات مربوط

- انجام عملیات پشتیبان گیری از پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای مربوط با رایانه خادم

- همکاری در تهیه و تنظیم برنامه کار واحد خدمات رایانه ای و مشارکت تهیه برنامه زمانی

- عیب یاب و رفع خط در بستر شبکه ارتباطی

-تنظیم گزارش های ادواری از وضعیت شبکه و عملیات کاربران

 

                     

                                                            

Template settings