نوبت دهی اینترنتی کلینیک

کلینیک قلب مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) با حضور متخصص قلب همه روزه به جز روزهای پنج شنبه و تعطیل به مراجعان خدمات زیر را ارائه می کند:

  • ویزیت متخصص قلب
  • گرفتن نوار قلب
  • تست ورزش
  • اکو
Template settings