نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف:

-تجزیه و تحلیل موقعیت بیمار در اجتماع و خانواده

 -ارجاع به نهادهای حمایت گر با گزارش کامل از موقعیت مریض.

- جذب کمکهای مردمی در جهت رفع مشکلات مالی بیماران نیازمند با هماهنگی مدیریت.

- تشخیص نیازهای بیماران نیازمند و معرفی آنان به نهادهای حمایت گر و خیریه.

- ارتباط مداوم با پذیرش واحدها و همفکری در نحوه پذیرش بیماران مراجعه کننده.

- پذیرش و بستری بیمارانی که فاقد بیمه و مدارک شناسایی و کارت ملی.

- مصاحبه و اخذ اطلاعات از خانواده های بیماران جهت کمک و مساعدت به بیماران.

- شناسایی افراد بی بضاعت و کسب اطلاعات از وضعیت خانوادگی در مورد وضعیت اقتصادی اجتماعی و مالی.

- رسیدگی به مسائل و مشکلات قضائی بیماران معرفی شده از طریق مراجع قضائی و انتظامی و ارائه راهنمایی های لازم.

- معرفی بیماران و خانواده های بی بضاعت به نهادها از جمله کمیته امداد، بهزیستی، موسسات خیریه.

- تحویل بیماران مانده در بخشها به علل مختلف  )از قبیل نداشتن خانواده- عدم هوشیاری- مجهول الهویه بودن- معتاد بودن و ...( به دادگستری و گرفتن مجوز از آنجا و تحویل به بهزیستی .

- تصمیم در اخذ مبلغ لازم از بیماران با مطالعه پرونده ها.

- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

-مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

Template settings