نوبت دهی اینترنتی کلینیک
 • نام و نام خانوادگی : دکتر نور احمد لطیفی
  پست سازمانی :  مدیر عامل مجتمع آموزشی ودرمانی حضرت فاطمه (س(
  مدرک تحصیلی :فوق تخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک                                                                                   

 

خلاصه ای از سوابق کاری :

 • دانشیار گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک در مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه(س)
 • رئیس بخش جراحی جنرال  پلاستیک مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه(س)
 • عضو برد فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی
 • معاون گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک در مرکز آموزشی و درمانی حضرت  فاطمه(س) از ابتدای سال 86
 • 1384-1386  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • 1384-1376 دانشیار بخش جراحی و فوق تخصص جراحی پلاستیک
 • 1376-1375قائم مقام ریاست دانشگاه در  شورای  دانشگاه
 • 1375-1374 رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • 1374-1370 معاون  آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و  سرپرست دانشکده پزشکی
 • 1370-1369 معاون درمان دانشگاه و سرپرست دانشکده پزشکی
 • 1369-1368 قائم مقام آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • 1360 مدیر کل شورایعالی پزشکی
 • 1362-1360 معاون برنامه ریزی و امور مجلس وزارت  بهداری

                email :dr.noorahmadlatifigmail.com

Template settings