نوبت دهی اینترنتی کلینیک
 • نام و نام خانوادگی : شیرین داغ بلندان عراقی                                                                   
  سمت : مدیرپرستاری
   
  مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
  خلاصه ای از سوابق کاری :
                                           
        مسئول ریکاوری    
        _                                     سوپروایزر بالینی
        _                                     مسئول کمیته ی پیشنهادات
        _                                     مسئول ارزشیابی درونی
          _                                     عضو انجمن حمایت از بیماران سوخته (ققنوس)
           _                                     همکاری با خانه EBبیماران پروانه ای
         _                            کارشناس دفترتوسعه آموزش مرکز(EDO)

 

 • 1-برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.
 • 2- گردآوری اطلاعات از:
  • مرکز شامل : نمودار سازمانی مصوب , هدف , نوع فعالیت , گزارشات ماهیانه و سالیانه , گزارش حسابرسی پرستاری , پروندهای کارکنان , مصاحبه با کارکنان.
  • مددجویان: برحسب نوع بستری , نیاز مراقبتی , خدمات ارائه شده .
  • منابع شامل نیروی انسانی ( پرستاران , بهیاران , کمک بهیاران , تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته) ساختار فیزیکی , امکانات و تجهیزات.
 • 3-شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.
 • 4-تعیین اهداف (کوتاه مدت , میان مدت , دراز مدت ) مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو ,بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.
 • 5- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.
 • 6-  برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون ( آموزشی , پژوهشی , کنترل و نظارت کنترل عفونت و .......)
 • 7- ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر .
 • 8-  تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.
 • 9-  ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی , درمانی و توانبخشی مرکز.
 • 10- جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف.    

 

Template settings