نوبت دهی اینترنتی کلینیک

نام و نام خانوادگی :  رحمت اله جعفری

پست سازمانی : کارشناس نظارت و اعتباربخشی امور درمان                                               
سوابق و مسئولیت ها :

 • مسئول کمیته های بیمارستان
 • سوپروایزر آموزشی
 • سوپروایزر کنترل عفونت
 • کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 • مسئول واحد رسیدگی به شکایات
 • مسئول بهبود کیفیت
 • مسئول واحد تجهیزات پزشکی
 • ناظر دارویی
 • ناظر آزمایشگاه
 • مسئول حراست
 • سرپرست کانون بسیج جامعه پزشکی
 • عضو کمیته ارزیابی عملکرد دانشگاه
 • عضو کمیته سلامت اداری دانشگاه
 • ارزیاب اعتباربخشی معاونت درمان
 • ارزیاب ارشد اعتبار بخشی وزارت بهداشت

 

 •  
 • رتبه ۲ کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت دررشته فیزیولوژی پزشکی
 • دانشجوی برگزیده ی مقطع کارشناسی ارشد جشنواره ابن سینا ، دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی  ۸۳-۱۳۸۲

 

Template settings