نوبت دهی اینترنتی کلینیک
اخبار و اطلاعیه ها
بازدید جامع عملکردی توسط مدیریت بازرسی و معاونت های دانشگاه از مرکز
1402/09/07
بازدید جامع عملکردی توسط مدیریت بازرسی و معاونت های دانشگاه از مرکز
بازدید جامع عملکردی در تاریخ 1402/9/6 توسط مدیریت بازرسی دانشگاه از مرکز انجام شد.
 آموزش به مناسبت پویش غربالگری فشار خون و دیابت
1402/09/07
آموزش به مناسبت پویش غربالگری فشار خون و دیابت
برگزاری آموزش به مناسبت پویش ملی غربالگری پرفشاری خون و دیابت در فرهنگسرای شفق
Template settings