نوبت دهی اینترنتی کلینیک

در واحد گفتار درمانی مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) خدمات زیر به مراجعان ارائه می شود:

  • ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان در تمامی سنین
  • ارزیابی و درمان اختلالات تخصصی بیماران با شکاف لب و کام از طریق نتایج حاصل از ارزیابی های درکی ، دهانی و ابزاری نظیر ویدئو فلوروسکوپی و نازواندوسکوپی 

لازم به ذکر است مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) تنها مرکز مجهز به دستگاه ویدئوفلوروسکوپی برای درمان بیماران شکاف لب و کام در تهران می باشد .

Template settings